Thông tin công bố

Lịch nghỉ Quốc khánh 2-9

20/08/2014

Thời gian nghỉ lễ: 1-9/2014 đến hết ngày 2/9/2014

ICG: Thông báo ĐHĐCĐ 2014 lần 2 không thành, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 3

13/05/2014

Đại biểu tham dự Đại hội: tổng số cổ đông tham dự là: 21 cổ đông, đại diện 7.369.103 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 36,85% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 lần 2.

ICG: Thông báo ĐHĐCĐ 2014 lần 1 không thành, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 2

28/04/2014

Đại biểu tham dự Đại hội: tổng số cổ đông tham dự là: 28 cổ đông, đại diện 6.411.525 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 32,06% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

ICG: Giải trình số liệu trong BCTC quý 1/2014

17/04/2014

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2014 lãi: 3.518.677.769 đ

ICG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

08/04/2014

Thời gian : 08h30 Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: Báo cáo quản trị Công ty năm 2013

23/01/2014

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2013

17/10/2013

Kết quả sản xuất kinh doanh quý III lỗ 1.747.188.899 đ. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận quý IV đảm bảo có lãi trong năm 2013.

ICG: Ông Nguyễn Minh Quân - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc

15/08/2013

Ông Nguyễn Minh Quân – Phó tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT – thôi chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 14/8/2013

ICG: Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

22/07/2013

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

Dự án

Cổ phiếu ICG